Menu

Više o HDSP Istaknuto

HDSP HDSP

Svaka zdravstvena usluga mora biti financijski održiva, kvalitetna i sigurna. Premda znana izreka „Primum nil nocere“ usmjerava sve na sigurnost prije svega, ipak je od 2000-tih dokazano da postoje vrlo ozbiljni sigurnosni propusti u sustavima zdravstvene zaštite i to neovisno od društveno-ekonomskog razvitka kao i visine izdvajanja za zdravstvo.

Ovi sigurnosni problemi se često adresiraju medijski, uz kulturu traženja individualnog krivca, uz posljedične nekoordinirane aktivnosti regulatora, različitih pružatelja zdravstvenih usluga i drugih čimbenika,  što onemogućuje sustavnu prevenciju u ovom području. Premda postoje dokazano uspješne brojne metode i prakse za poboljšanje sigurnosti u Hrvatskoj je nepoznata uspješnost i raširenost njihove primjene kao i dosegnuti stupanj sigurnosti za pacijenta. Procjena je Europske Komisije (The Council Recommendation on Patient Safety) da 8-12% svih pacijenta u zemljama članicama trpi štetu zbog nepotrebnih neželjenih događaja koji su posljedica nedovoljne sigurnosti za pacijenta.

Cijeneći napore hrvatskih i EU regulatora i dionika prije svega Ministarstva zdravlja sa pridruženim Agencijama i Zavodima kao i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Udruga Hrvatsko društvo za sigurnost pacijenta smatra se partnerom koji će pomoći uspostavljanju kulture sigurnosti za pacijenta u svim zdravstvenim ustanovama i među svim pružateljima zdravstvene zaštite, a u svrhu smanjenje štete za pacijenta u tijeku zdravstvene zaštite.

U tu svrhu ova Udruga koja je dobrovoljna, neprofitna i neovisna okupila je stručnjake za poboljšanje sigurnosti za pacijenta i to iz svih grupa zdravstvenih profesionalaca, suradnika u zdravstvu, te predstavnika ostalih zainteresiranih dionika uključujući naravno i predstavnike pacijenata, jer se prihvatljiva sigurnost za pacijenta ne može ostvariti bez sudjelovanja svih dionika.

Udruga će osigurati dostupnost najboljih svjetskih praksi za poboljšanje sigurnosti za pacijenta svim pružateljima zdravstvenih usluga uz pomoć za uspješnu implementaciju te podršku tijekom izvedbe, osobito će potpomagati istraživanja u području sigurnosti za pacijenta, pružati će svima zainteresiranim sve potrebne informacije koje se tiču sigurnosti za pacijenta i osigurati međunarodnu suradnju sa srodnim društvima.

Ovaj Simpozij uz podjelu Godišnjih nagrada za sigurnost pacijenta pridonijeti će svima nama nespornom cilju: maksimalnoj sigurnosti za svakog pacijenta u sustavu zdravstvene zaštite. 

na vrh članka
Info for bonus Review William Hill here.

Iz medija o HDSP

Korisni linkovi

SURADNA DRUŠTVA