Menu

2. Kongres Hrvatskog društva za sigurnost pacijenta

2. Kongres Hrvatskog društva za sigurnost pacijenta

Zagreb, Hotel International, 14-15. studeni 2014

2. Kongres Hrvatskog društva za sigurnost pacijenta

„5 godina nakon prvih preporuka Europskog vijeća za sigurnost pacijenta

- prošle, sadašnje i buduće aktivnosti"

Pokrovitelj: Ministarstvo zdravlja
Grad Zagreb

 

● Kako hrvatski pružatelji zdravstvene zaštite mogu postati centri u europskoj referentnoj mreži
● Kako razriješiti medicinske greške u bolnicama - europske prakse
● Objava nacionalnih smjernica za identifikaciju i verifikaciju pacijenata
● Sigurnosne prakse u hrvatskim bolnicama
● Dodjela 2. Godišnje nagrade za unapređenje sigurnosti pacijenata

EU se bavi sigurnošću pacijenta preko raznih inicijativa, uključivo kvalitete i sigurnosti krvi, tkiva i organa; kvalitete, sigurnosti i učinkovitost lijekova i medicinskih proizvoda; programa za rano otkrivanje malignih oboljenja i prava pacijenta u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti.
Tijekom kongresa upoznati ćemo metode i alate za unapređenje sigurnosti pacijenta, rezultate i izazove implementacije i daljnje direktive na makro, mezo i mikro razini zdravstvene zaštite.

Predstavnici Europske komisije prezentirati će mrežu za Europske referentne centre kao jedno od glavnih područja prekogranične suradnje između država članica, koji će pomoći kod unapređenja pristupa visokokvalitetnoj, specijaliziranoj zdravstvenoj zaštiti, djelovati kao žarište medicinske edukacije i istraživanja, pomoći kod razmjene informacija i evaluacija, posebno kod rijetkih bolesti, te dati pregled potrebnih regulatornih, administrativnih i financijskih zahtjeva.

Budući da je pokret za sigurnost pacijenta multidisciplinaran posebni dio kongresa će se baviti pitanjima
medicinskog prava uz sudjelovanje pravnika zdravstvene zaštite i regulative.
Sudionici će dobiti uvid u aktualne svjetske trendove na području sigurnosti pacijenta putem predavanja sa pridruženim radionicama sa ciljem da pomognu u naporima kod metoda i alata za implementaciju sigurnosti pacijenta u organizacijama zdravstvene zaštite. I konačno najvrjednijima od nas, koji su u ovoj godini uspješno primjenjivali metode za unapređenje sigurnosti za pacijenta, dodijeliti će se godišnja nagrada HDSP.

PREDAVAČI: Enrique Terol, DG Sanco, Europska komisija; Siniša Varga, Ministarstvo zdravlja; Tatjana Prendža Trupec, HZZO; Mirna Šitum, Gradski ured za zdravstvo; Jean-Jacques de Gorter, Spire Healthcare, VB; Moyra Amess, CHKS, VB; Leopold-Michael Marzi, AKH, Austrija; Goranka Barac Ručević, Županijski sud, Zagreb; Damir Vučetić, Wiener osiguranje; Dražen Levojević, OB Brežice, Slovenija; Iris Goldner Lang, Pravni fakultet, Zagreb; Saša Nikšić, Pravni fakultet, Zagreb; Jasna Mesarić, AAZ; Jean Bacou, HAS; Igor Alfirević, SB Magdalena; Kristijan Deša, KBC Rijeka; Vlasta Krešić, SB Srebrnjak; Petar Mardešić, KB Magdalena; Jasenka Škrlin, KB Dubrava; Silvije Šegulja, SB Thalassoterapia; Davorka Prajdić-Predrijevac, SB Magdalena; Maša Bulajić, AAZ; Iva Bilandžija, KBC Zagreb; Ksenija Fumić, KBC Zagreb; Marko Bohanec, Salvirt, Slovenija; Tanja Pekez Pavliško, KoHOM; Dragan Soldo, HDOD; Zlata Ožvačić Adžić, EQuiP; Dijana Ramić Severinac,EQuiP; Ulrik Kirk, EQuiP; Danijel Lenardić, KPMG; Domagoj Hrkač, KPMG

RASPORED
petak 14.11.2014.

08:00 - 09:00 - Registracija
09:00 - 09:20 - Otvaranje kongresa
• Predsjednik HDSP-a
• Predsjednik HLK-a
• Pročelnica Gradskog ureda za zdravstvo
• Ravnateljica HZZO-a

Blok 1 Politike za sigurnost pacijenta
Moderator: Prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina

09:20 - 09:40 - Europske politike za sigurnost pacijenta - E. Terol, DG Sanco
09:40 - 10:00 - Nacionalna politika za sigurnost pacijenta – Ministarstvo zdravlja
10:00 - 10:20 - Uloga HZZO-a u sigurnosti pacijenta - T. Prendža Trupec , HZZO
10:20 - 10:40 - Kultura sigurnosti pacijenta u zdravstvenim ustanovama - M. Šitum,Gradski ured za zdravstvo
10:40 - 10:55 – Rasprava

10:55 - 11:10 - Pauza

11:10 - 11:30 - Što je europska referentna mreža i kako se u nju uključiti – E.Terol
11:30 - 11:50 – Međunarodna akreditacija kao alat za unapređenje sigurnosti pacijenta- M. Amess, CHKS, VB
11:50 –12:30 – Mini simpozij: Planiranje i upravljanje u bolničkim zdravstvenim ustanovama, D. Lenardić,
D. Hrkač; KPMG
12:30 - 13:25 – Ručak

Blok 2 Okrugli stol : Pravo u zdravstvenoj zaštiti, profesionalna odgovornost - pitanja i odgovori
Moderator: Prof.dr.sc. Iris Goldner Lang

13:25 - 13:40 - Odabrana pitanja s područja odgovornosti za štete u medicini –S. Nikšić, Pravni fakultet, Zagreb
13:40 - 13:55 - Osiguravatelji i profesionalna odgovornost djelatnika u zdravstvu -D. Vučetić, Wiener osiguranje
13:55 - 14:10 - Postupnik u slučaju incidenta u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti - L. Marzi; AKH, Austrija
14:10 - 14:25 – Građanskopravna odgovornost za liječničku pogrešku – primjeri iz sudske prakse, G.Barac Rucevic,
Županijski sud, Zagreb
14:25 - 14:40 – Rasprava
14:40 – 14:55 - Pauza

14:55 – 15:15 - Sigurnost pacijenta u zdravstvenoj zaštiti Velike Britanije– JJ. de Gorter, Spire Healthcare, VB
15:15 – 15:55 - Predstavljanje nacionalnih smjernica za identifikaciju pacijenta (radna skupina)

Blok 3 Sigurnost pacijenta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Moderator: Doc.dr.sc. Ljiljana Trtica Majnarić

15:55-16:15 – Zdravstvena pismenost kao indikator zdravlja i sigurnosti pacijenata – T. Pekez Pavliško
16:15-17:15 – Sigurnost bolesnika u obiteljskoj medicini – D. Soldo, Z.Ožvačić Adžić, D. Ramić-Severinac, U. Kirk
17:15-17:30 – Rasprava
19:30 – Večera

subota 15.11.2014.
Radionica 1.
Sigurnost pacijenta u bolničkim zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj
Moderator: Marinko Artuković, dr.med.

09:00 - 09:15 - European Union Network for Patient Safety and Quality of Care (PaSQ) – J. Mesarić (AAZ)
09:15 - 09:30 - Provedba međunarodnog akreditacijskog procesa - I. Alfirević, SB Magdalena
09:30 - 09:45
● Informatičko praćenje pokazatelja sigurnosti u KBC Rijeka
● Prikaz pilot projekta „Prijeanestezijski upitnik" koji će se odvijati na području Primorsko goranske
županije pod vodstvom HZZO-a - K. Deša, KBC Rijeka

09:45 - 10:00 - Uloga medicinskih sestara u sigurnosti za pacijenta – V. Krešić, SB Srebrnjak
10:00 - 10:30 – Satelitski simpozij: Podizanje standarda zdravstvene zaštite primjenom automatske
dekontaminacije prostora – J. Škrlin, KB Dubrava
10:30 - 10:45 - Pauza

Radionica 2.
Sigurnosne prakse u bolnicama
Moderator: Prof.dr.sc. Ksenija Fumić

10:45 - 11:00 - Unapređenje sigurnosti za pacijenta u neakutnim bolnicama - S. Šegulja, SB Thalassoterapia
11:00 - 11:15 - Sigurnosne prakse u bolničkim zdravstvenim ustanovama - P.Mardešić, SB Magdalena
11:15 - 11:30 - Sigurnost pacijenta u okviru akreditacijskih standarda - M. Bulajić, AAZ
11:30 - 11:45 - Sigurnost pacijenta u dijagnostičkim službama – I. Bilandžija, K. Fumić, KBC Zagreb
11:45 - 12:00 - Sigurno upravljanje lijekovima - D. Prajdić-Predrijevac, SB Magdalena
12:00 - 12:15 – Razumijevanje ponašanja u kontekstu zdravstvenog radnog mjesta – M.Bohanec, Salvirt
12:15 - 12:30 – Akreditacija u praksi: D. Levojević, OB Brežice, Slovenija

12:30 Svečana dodjela godišnje nagrade HDSP-a za unapređenje sigurnosti za pacijenta

ORGANIZATOR
Hrvatsko društvo za sigurnost pacijenta
KOTIZACIJA
Sudionici:
Rana registracija (do 15.10.2014.) 950,00 HRK
Registracija (nakon 15.10.2014.) 1.200,00 HRK
HDSP članovi 500,00 HRK
HUKPZZ članovi 500,00 HRK

U kotizaciju za sudionike i sponzore uključeno je sudjelovanje u znanstvenom programu,
pristup prostorima izlagača, kongresni materijal, sudjelovanje na otvaranju kongresa s
koktelom dobrodošlice, pauzama za kavu, ručkom i večerom.

Prijave i informacije • Lana Stanković • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. • (01) 2305 444, (091) 957 8311

Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika HLK kategoriziralo je i vrednovalo stručni skup i to kako slijedi:
Aktivno sudjelovanje: 20 bodova, pasivno sudjelovanje: 10 bodova.

*Hrvatska komora medicinskih sestara u procesu je vrednovanja skupa

na vrh članka
Info for bonus Review William Hill here.

Iz medija o HDSP

Korisni linkovi

SURADNA DRUŠTVA