Menu

3. kongres Hrvatskog društva za sigurnost pacijenta s međunarodnim sudjelovanjem

3. kongres Hrvatskog društva za sigurnost pacijenta s međunarodnim sudjelovanjem

3. kongres Hrvatskog društva za sigurnost pacijenta s međunarodnim sudjelovanjem

Pokrovitelj: Ministarstvo zdravlja
Grad Zagreb

 Zagreb/ Hotel International/ 04.prosinca 2015.
Hrvatsko društvo za sigurnost pacijenta (HDSP) je neprofitna, nestranačka, neovisna udruga stručnjaka i osoba uključenih u promicanje sigurnosti pacijenta koja već treću godinu za redom organizira godišnji kongres s međunarodnim sudjelovanjem te dodjelu nagrada za posebna dostignuća u unapređenju sigurnosti za pacijenta.

 TEME KONGRESA:

1. NACIONALNE SMJERNICE ZA SIGURNOST PACIJENTA
• Nacionalna politika za sigurnost pacijenta – S. Varga, Ministarstvo zdravlja
• Regulatorni aspekti sigurnosti za pacijenta u Hrvatskoj i stanje sigurnosti za pacijenta – I. Švajger, ravnatelj AKAZ
• Uloga HZZO-a u unapređenju sigurnosti za pacijenta u ugovornim zdravstvenim ustanovama - T. Prenđa Trupec, ravnateljica HZZO
• Nacionalni indikatori sigurnosti za pacijenta u hitnim stanjima - M. Grba Bujević ravnateljica HZHM
• Kultura sigurnosti pacijenta u zdravstvenim ustanovama Grada Zagreba – M. Šitum, Gradski ured za zdravstvo

2. SIGURNOST PACIJENTA U BOLNIČKOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
• EU politike za sigurnost pacijenta i sigurnost pacijenta u Europskim referentnim mrežama - E. Terol DG SANCO
• Danski program za sigurnost pacijenta u bolnicama – recept za uspješnu implementaciju? - E. Van der Schriek de Loos, CBO, Nizozemska
• Uloga Europskog društva za medicinsko pravo u sigurnosti za pacijenta - L. Marzi, AKH, Austrija
• Sigurnost pacijenta – obvezni dio bolničkog godišnjeg izvještaja o kvaliteti zdravstvene zaštite – JJ. De Gorter, Spire Health care, Velika Britanija

3. SIGURNOST PACIJENTA I MEDIJI (predstavnici medija)
• Uloga medija u unapređenju sigurnosti za pacijenta

4. SIGURNOST PACIJENTA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA (predstavnici zdravstvenih ustanova)
• prikaz dobrih primjera sigurnosnih praksa
• sigurno upravljanje lijekovima
• antibiotici i sigurnost pacijenta

SVEČANA DODJELA 3. godišnje nagrade Hrvatskog društva za sigurnost pacijenta za osobiti doprinos unapređenju sigurnosti za pacijenta

Kotizacija sudionici
Rana kotizacija uplaćena do 01. studenog = 500,00 kn
Kotizacija uplaćena nakon 01. studenog = 750,00 kn

Kotizacija sponzori
1400,00 kn

Kotizacija osobe u pratnji
250,00 kn

Umirovljenici ne plaćaju kotizaciju

Kotizacija za sudionike i sponzore uključuje:
sudjelovanje u znanstvenom programu, pristup izložbenom prostoru, kongresne materijale, prisustvovanje svečanom otvorenju kongresa, kavu u stankama, ručak

Skup će biti bodovan prema pravilniku nadležnih komora

ORGANIZATOR
Hrvatsko društvo za sigurnost pacijenta

ZNANSTVENI ODBOR
prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina
doc.dr.sc. Ljiljana Trtica Majnarić
prof.dr.sc. Iris Goldner Lang
prof.dr.sc. Dijana Delić Brkljačić
prof.dr.sc. Asja Stipić Marković
prof.dr.sc. Ksenija Fumić

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Mr.sc. Drago Paušek, dr.med.
Marinko Artuković, dr. med.
Damir Vučetić, dipl. iur.
Mr.sc. Davorka Prajdić Predrijevac, dr.med.
Dražen Levojević, dipl.iur.
Nevena Rakušić, dr.med.
Marko Bohanec, mag.oec.

 

Prijave i informacije • Lana Stanković • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. • (01) 2305 444, (091) 957 8311

 

na vrh članka
Info for bonus Review William Hill here.

Iz medija o HDSP

Korisni linkovi

SURADNA DRUŠTVA