Menu

Program i satnica 3. kongres Hrvatskog društva za sigurnost pacijenta

Program i satnica 3. kongres Hrvatskog društva za sigurnost pacijenta

3. kongres Hrvatskog društva za sigurnost pacijenta s međunarodnim sudjelovanjem

Pokrovitelj: Ministarstvo zdravlja
Grad Zagreb

 Zagreb/ Hotel International/ 04.prosinca 2015.
Hrvatsko društvo za sigurnost pacijenta (HDSP) je neprofitna, nestranačka, neovisna udruga stručnjaka i osoba uključenih u promicanje sigurnosti pacijenta koja već treću godinu za redom organizira godišnji kongres s međunarodnim sudjelovanjem te dodjelu nagrada za posebna dostignuća u unapređenju sigurnosti za pacijenta.

Organizacija Kongresa:

Organizator:
Hrvatsko društvo za sigurnost pacijenta
Suorganizator:
Hrvatska komora medicinskih sestara
Partnerske udruge:
Centar za promicanje europskih
standarda u zdravstvu
Hrvatska udruga koncesionara
primarne zdravstvene zaštite

Organizacijski odbor:
Mr.sc. Drago Paušek, dr.med.
Prim. Marinko Artuković, dr. med.
Damir Vučetić, dipl. iur.
Mr.sc. Davorka Prajdić Predrijevac, dr.med.
Dražen Levojević, dipl.iur.
Marica Armbrecht, dipl.econ.
Josipa Rodić, dr.med.
Slava Šepec, dipl.ms.
Mirjana Dumančić, mag.med.techn.
Nevena Rakušić, dr. med.

Znanstveni odbor:
prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina
prof.dr.sc. Iris Goldner Lang
prof.dr.sc. Diana Delić Brkljačić
prof.dr.sc. Asja Stipić Marković
prof.dr.sc. Ksenija Fumić
doc.dr.sc. Ljiljana Trtica Majnarić
doc.dr.sc. Igor Alfirević

RASPORED
08:00 - 09:00 - Registracija
09:00 - 09:10 - Otvaranje kongresa

Blok 1 NACIONALNE SMJERNICE ZA SIGURNOST PACIJENTA
09:10 - 09:25 - Nacionalna politika za sigurnost pacijenta - M. Cesarik, Ministarstvo zdravlja
09:25 - 09:40 - Europske politike za sigurnost pacijenta - K. Kadenbach, EU Parlament
09:40 - 09:55 - Regulatorni aspekti sigurnosti za pacijenta u Hrvatskoj - C. Hadžić Kostrenčić, AKAZ
09:55 - 10:10 - Uloga HZZO-a u unapređenju sigurnosti za pacijenta u ugovornim zdravstvenim ustanovama
- T. Prenđa Trupec, HZZO
10:10 - 10:25 - Nacionalni indikatori sigurnosti za pacijenta u hitnim stanjima
- M. Grba Bujević, HZHM
10:25 - 10:40 - Zaštita prava pacijenata u zdravstvenim ustanova Grada Zagreba
- I. Portolan Pajić, Gradski ured za zdravstvo
10:40 - 10:55 - Pauza

Blok 2 SIGURNOST PACIJENTA U BOLNIČKOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
10:55 - 11:10 - Implementacija nizozemskog programa za sigurnost pacijenta u bolnicama
- C. Veldkamp, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nizozemska
11:10 - 11:25 - Nizozemski pristup međunarodnoj kolaboraciji za sigurnost pacijenta u bolnicama - recept za
uspješnu implementaciju? - E. de Loos, CBO, Nizozemska
11:25 - 11:40 - 15-godišnje iskustvo upravljanja rizikom u Akutnoj Bolnici Beč (AKH) - L. Marzi, AKH, Austrija
11:40 - 11:55 - Sigurnost pacijenta u razvoju, proizvodnji i primjeni lijekova - T. Ilić, TEVA
11:55 - 12:10 - Uloga medicinskih sestara u sigurnosti za pacijenta - M. Dumančić, HKMS
12:10 - 12:20 – Rasprava
12:20 - 13:20 – Ručak

Blok 3 SIGURNOST PACIJENTA U RAZVOJU, PROIZVODNJI I PRIMJENI LIJEKOVA
14:20 - 14:35 - Sigurnost pacijenta - obvezni dio godišnjeg izvještaja o kvaliteti zdravstvene zaštite
- JJ. De Gorter, Spire Health care, Velika Britanija
14:35 - 14:50 – Pauza 13:20 - 14:20 – Koraci za kontrolu opstruktivnih plućnih bolesti PZZ - A. Stipić Marković, M. Artuković, KB „Sveti Duh“
13:20 - 13:35 - Farmakovigilancija i medicinski poslovi
- K. Vukelić, JGL
13:35 - 13:50 - Farmakovigilancija PLIVA, Zagreb
13:50 - 14:05 - Profesionalna odgovornost zdravstvenih djelatnika i osiguravajuća društva - M. Kisić, Wiener osiguranje
14:05 - 14:20 - Implementacija IRD zaštite ispisa dokumenata u zdravstvenom sustavu - J.Žiljak Vujić
16:15 - 16:30 - SVEČANA DODJELA 3. Godišnje nagrade Hrvatskog društva za sigurnost pacijenta
za osobiti doprinos unapređenju sigurnosti za pacijenta

PARALELNA RADIONICA 
14:50 - 16:15 - SIGURNOST PACIJENTA U BOLNIČKOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
14:50 - 15:00 - Akreditacija bolničke zdravstvene ustanove
- I. Alfirević, KB Magdalena
15:00 - 15:10 - Održavanje venskog puta CVK kateterom na siguran način bez primjene heparina - S. Režić, KBC Zagreb
15:10 - 15:20 - Utjecaj osobnog profesionalnog razvoja na provođenje zdravstvene njege na siguran način
- R. Evačić, OB Dr. T. Bardek
15:20 - 15:30 - Procjena mjerljivih parametara za siguran prijem pacijenta u bolničku skrb - A. Bajan, Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije
15:30 - 15:40 - Sigurna primjena citotoksičnih lijekova kod oboljelih od raka pluća - S. Karabatić, Đ. Radaković, KBC Zagreb
15:40 - 15:50 - Sigurna zdravstvena njega - V. Sertić, OB Dr. T. Bardek
15:50 - 16:00 - Sigurna primjena lijekova - imperativ kvalitete zdravstvene skrbi - D. Trgovec, Škola za medicinske sestre, Vinogradska
16:00 - 16:15 - Diskusija

PARALELNA RADIONICA 
14:50-16:15 - SIGURNOST PACIJENTA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
14:50 - 16:15 - Plivini prijedlozi za sigurnost pacijenta u PZZ
14:50 - 15:10 - Inovativne tehnologije u upravljanju lijekovima - primjer iz respiratorne medicine - A. Stipić Marković
15:10 - 15:30 - Prijedlozi za poboljšanje kontrole astme i KOPB-a - M. Artuković
15:30 - 15:50 - Podnošljivost lijekova kao element sigurnosti- primjer celekoksiba (Celixib) - B. Ćurković
15:50 - 16:15 - Rasprava uz primjere poboljšanja sigurnosti za pacijenta u PZZ

 16:15 - 16:30 - SVEČANA DODJELA 3. Godišnje nagrade Hrvatskog društva za sigurnost pacijenta
za osobiti doprinos unapređenju sigurnosti za pacijenta

Kotizacija sudionici
Rana kotizacija uplaćena do 01. studenog = 500,00 kn
Kotizacija uplaćena nakon 01. studenog = 750,00 kn
Umirovljenici ne plaćaju kotizaciju
Kotizacija za sudionike i sponzore uključuje: sudjelovanje u znanstvenom programu, pristup izložbenom prostoru, kongresne materijale, prisustvovanje svečanom otvorenju kongresa, kavu u stankama, ručak.
Skup će biti bodovan prema pravilniku HLK i HKMS.
Prijava za sudjelovanje i sve informacije - Lana Stanković, mag.oec.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ● (01)2305 444, (091) 957 8311

na vrh članka
Info for bonus Review William Hill here.

Iz medija o HDSP

Korisni linkovi

SURADNA DRUŠTVA