Menu

4. kongres HDSP s međunarodnim sudjelovanjem uz dodjelu godišnje nagrade za osobit doprinos unapređenju sigurnosti pacijenta

4. kongres HDSP s međunarodnim sudjelovanjem uz dodjelu godišnje nagrade za osobit doprinos unapređenju sigurnosti pacijenta

4. kongres Hrvatskog društva za sigurnost pacijenta s međunarodnim sudjelovanjem uz dodjelu godišnje nagrade za osobit doprinos unapređenju sigurnosti pacijenta
uz sudjelovanje Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost: Radiološka sigurnost
Pokrovitelji: Ministarstvo zdravstva i Grad Zagreb

Zagreb/ Hotel International/ 17. studeni 2016.
Hrvatsko društvo za sigurnost pacijenta (HDSP) je neprofitna, nestranačka, neovisna udruga stručnjaka i osoba uključenih u promicanje sigurnosti pacijenta koja već četvrtu godinu za redom organizira godišnji kongres s međunarodnim sudjelovanjem te dodjelu nagrada za posebna dostignuća u unapređenju sigurnosti za pacijenta.

 • 08:00 - 09:00 - Registracija
 • 09:00 - 09:15 - Otvaranje kongresa

Blok 1 NACIONALNE SMJERNICE ZA SIGURNOST PACIJENTA
Moderator:

 • 09:15 - 09:35 - Nacionalna politika za sigurnost pacijenta – Ministarstvo zdravlja, (TBC)
 • 09:35 - 09:50 – Uloga HZZO-a u unapređenju sigurnosti za pacijenta u ugovornim zdravstvenim ustanovama, F. Dorčić
 • 09:50 - 10:05 - Liječnik i liječnička greška; tko je tko i što je što? – M. Cvitković, A. Klarić, HLK, HKZD
 • 10:05 - 10:20 – Uloga nacionalnih standarda u hitnoj medicini za sigurnost hitnih pacijenata, M. Grba-Bujević, HZHM
 • 10:20 - 10:40 – Uloga Europske komisije u promicanju sigurnosti pacijenta, B. Baričević
 • 10:40 - 11:00 – Rasprava
 • 11:00 - 11:15 - Pauza

Blok 2 RADIOLOŠKA SIGURNOST
Moderator:

 • 11:15 - 11:30 – Radiološka sigurnost pacijenata – hrvatska realnost - I. Kralik, S. Popović, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
 • 11:30 - 11:45 - Radiološka sigurnost pacijenata u terapiji – D. Faj, Medicinski fakultet Osijek
 • 11:45 - 12:00 – Radiološka sigurnost pacijenata u dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji - D. Faj, Medicinski fakultet Osijek
 • 12:00-12:15 – Opravdanost radioloških snimanja i posebni aspekti opravdanosti snimanja u trudnoći – J. Popić Ramač, KB Merkur, Medicinski fakultet Zagreb
 • 12:15 - 12:30 - Rasprava
 • 12:30 - 13:30 - Ručak

Blok 3 SIGURNOST PACIJENTA – EUROPSKA ISKUSTVA
Moderator:

 • 13:30 - 13:50 – Sigurnost pacijenta u Velikoj Britaniji, J.J. De Gorter, Spire Health care, Velika Britanija
 • 13:50 - 14:10 – Treba li nam Patient Safety Conference –
 • 14:10 - 14:30 –Sigurnost pacijenta u AKH, L.Marzi, Austrija
 • 14:30 - 14:45 - Pauza

PARALELNA RADIONICA - SIGURNOSNE PRAKSE U BOLNIČKIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
Moderatori: D. Roglić
S. Šepec

 • 14:45 - 15:00 – Udruga Parkinson i mi, V. Vuletic, M. Miletić (TBC)
 • 15:00 - 15:15 – Usklađivanje lijekova – D. Prajdić Predrijevac
 • 15:15 - 15:30 – Sigurnost pacijenta u tehnološki naprednom bolničkom okruženju, B. Rimac, HUMS
 • 15:30 - 15:45 – Sigurnost pacijenta u neurologiji , M. Cesarik
 • 15:45 - 16:00 – Sigurna primjena lijekova u KBC Zagreb – I. Pavković
 • 16:00 - 16:15 - Utjecaj laboratorijskih nalaza na dijagnostičke greške, K.Fumić, D. Roglić
 • 16:15 - 16:30 – Kvalitetnom sestrinskom dokumentacijom do veće sigurnosti pacijenta, S. Režić, HUMS
 • 16:30 - 16:45 – Implementacija IRD zaštite ispisa dokumenata u zdravstvenom sustavu; J.Žiljak Vujić

PARALELNA RADIONICA - SIGURNOST ZA PACIJENTA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
Moderatori: A. Stipić, B. Tomljanović

 • 14:45 – 15:00 – Upravljanje kvalitetom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – E. Krstić Vukelja
 • 15:00 - 16:00 - Sigurna primjena lokalne anestezije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - M. Artuković, A. Stipić Marković , A. Korušić, K. Johman (TBC)
 • (obiteljska medicina, dentalna medicina, pedijatrija, ginekologija)
 • 16:00 - 16:15 – Sigurnosne prakse u postupcima oživljavanja, M. Car
 • 16:15 – 16:45- Rasprava
 • 16:45 - 17:00 - SVEČANA DODJELA 4. Godišnje nagrade Hrvatskog društva za sigurnost pacijenta za osobiti doprinos unapređenju sigurnosti za pacijenta

Kotizacija sudionici

 • Kotizacija liječnici= 450kn
 • Kotizacija medicinske sestre= 300kn
 • Umirovljenici ne plaćaju kotizaciju

Kotizacija za sudionike i sponzore uključuje:
sudjelovanje u znanstvenom programu, pristup izložbenom prostoru, kongresne materijale, prisustvovanje svečanom otvorenju kongresa, kavu u stankama, ručak

Skup će biti bodovoan prema pravilniku HLK, HKMS, HLJK i HKZR.

ZNANSTVENI ODBOR
prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina
prof.dr.sc. Iris Goldner Lang
prof.dr.sc. Diana Delić Brkljačić
prof.dr.sc. Asja Stipić Marković
prof.dr.sc. Ksenija Fumić
prof.dr.sc. Dunja Rogić

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Mr.sc. Drago Paušek, dr.med.
Prim. Marinko Artuković, dr. med.
Mr.sc. Davorka Prajdić Predrijevac, dr.med.
Stela Popović, dr.med.
Ivana Kralik
Mr.sc. Marijan Cesarik, dr.med.
Ante Klaić, dipl.iur.
Dražen Levojević, dipl.iur.
Marica Armbrecht, dipl.econ.
Josipa Rodić, dr.med.
Slava Šepec, dipl.ms.

PARTNERSKE ORGANIZACIJE: 

 • Centar za promicanje europskih standarda u zdravstvu
 • Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite

SUORGANIZATORI:

 • Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
 • Hrvatska udruga medicinskih sestara

PRIJAVE I INFORMACIJE

Nikolina Pandžić, bacc.oec.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , tel./fax.: +385 1 2305 444

na vrh članka
Info for bonus Review William Hill here.

Iz medija o HDSP

Korisni linkovi

SURADNA DRUŠTVA