Menu

Održan 4. kongres Hrvatskog društva za sigurnost pacijenta s međunarodnim sudjelovanjem

Održan 4. kongres Hrvatskog društva za sigurnost pacijenta s međunarodnim sudjelovanjem

U organizaciji Hrvatskog društva za sigurnost pacijenta u suradnji sa Državnim zavodom za nuklearnu sigurnost i Hrvatskom udrugom medicinskih sestara, održan je 4. Kongres Hrvatskog društva za sigurnost pacijenta s međunarodnim sudjelovanjem uz dodjelu godišnje nagrade za osobit doprinos unapređenju sigurnosti pacijenta uz sudjelovanje Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost: Radiološka sigurnost.

Kongres se održao pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te Grada Zagreba.
Pomoćnik pročelnice Gradskog ureda za zdravstvo, Slavko Antolić, dr.med., svečano je otvorio kongres, a njemu su se pridružili i glasnogovornik HZZO-a Nenad Korkut, dr.med. te predsjednik HDSP-a, mr.sc. Drago Paušek, dr.med.

Predavanja su se odvijala u tri bloka te dvije paralaelne radionice. Prvi blok sadržavao je teme vezane uz nacionalne smjernice za sigurnost pacijenta. Prof. Ana Stavljenić Rukavina govorila je o kulturi sigurnosti u skrbi osoba starije dobi, dok se prim.dr. Maja Grba Bujević osvrnula na ulogu nacionalnih standarada u hitnoj medicini za sigurnost hitnih pacijenata. G. Ante Klarić, dipl.iur., održao je zanimljivo predavanje ˝ Liječnik i liječnička greška; tko je tko i što je što?˝.

Drugi blok predavanja bio je posvećen radiološkoj sigurnosti. Predavači drugog bloka bili su Ivana Kralik i Stela Popović, dr.med., iz Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, prof.dr.sc. Dario Faj, dr.med., sa Medicinskog fakulteta u Osijeku i Jelena Popić- Ramač, dr.med., iz KB Merkur. Njihova predavanja sadržavala su teme hrvatske realnosti u radiološkoj sigurnosti pacijenta, Radiološka sigurnost pacijenta u terapiji, dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji te opravdanost radioloških snimanja i posebni aspekti opravdanosti snimanja u trudnoći.

Treći blok predavanja bio je posvećen europskim iskustvima u sigurnosti pacijenta. Dan Midgley iz akreditacijske kuće CHKS iz Velike Britanije govorio je o sigurnosti pacijenata na području Velike Britanije. O slovenskim iskustvima vezanim za sigurnost pacijenta u zdravstvenim ustanovama govorio je Dražen Levojević, dipl.iur., dok je Leopold Michael Marzi, dipl.iur., voditelj pravne službe u AKH Beč, predstavio ulogu Europskog društva u sigurnosti pacijenta. General Drago Lovrić održao je predavanje o nacionalnoj sigurnosti i suvremenim zdravstvenim rizicima i prijetnjama.
Dvije paralelne radionice nosile su teme ˝Sigurne prakse u bolničkim zdravstvenim ustanovama˝i ˝Sigurnost pacijenta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti˝.
U sklopu kongresa održana je i dodijela Godišnje nagrade za osobit doprinos unaprijeđenju sigurnosti pacijenta.

Glavna nagrada pripala je Odjelu za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, KBC Zagreb za projekt ˝Unutarnja ocijena˝.
Posebno priznanje pripalo je doc.dr.sc. Igoru Alfireviću za doprinose u Klinici za kardiovaskularne bolesti ˝Magdalena˝.
Priznanja za svoj rad i osobit doprinos u unaprijeđenju sigurnosti pacijenta dobili su i:

  • Zaklada Hrvatska kuća disanja i Grad Zagreb za projekt humanitarne akcije pod vodstvom Akademika Miroslava Samaržije ˝Otkrij na vrijeme˝
  • Visoka tehnička škola u Bjelovaru za project ˝Tabletičar˝
  • ZU Ljekarne Pablo za projekte pod vodstvom mag.pharm. Sanja Antolović- Gavrić: ˝Važnost i uloga centra za farmakovigilanciju ljekarničke zdravstvene ustanove u skrbi za pacijente˝ i ˝Ljekarnik u javnoj ljekarni- partner pacijentima u savjetovanju o nuspojavama˝
  • Zavod za hitnu medicine Varaždinske županije za akciju ˝Hitna medicinska služba na biciklima˝
  • Zavod za endokrinologiju ˝Mladen Sekso˝ KBC Sestre Milosrdnice za project pod vodstvom Prof.dr.sc. Milan Vrkljan, dr.med. ˝Bolesničke novine˝
  • Zavod za oftalmologiju, KB Dubrava za project pod vodstvom Prof.dr.sc. Josip PAvan, dr.med.: ˝Uvođenje jednodnevene kirurgije katarakte s pratećim indikatorima sigurnosti za pacijenta˝
  • Specijalna bolnica za plućne bolesti za project ˝Putanja razvoja palijativne medicine i palijativne skrbi˝
  • Zavod za farmakologiju, Farmaceutsko biokemijski fakultet za project pod vodstvom Doc.dr.sc. Petra Turčić, mag.pharm.: ˝Adherencija kod bolesnika s inhalacijskom terapijom˝
na vrh članka
Info for bonus Review William Hill here.

Iz medija o HDSP

Korisni linkovi

SURADNA DRUŠTVA